پیام فرستادن
news

جدید Tecar 10.0 - خرید یک دستگاه برابر با 9 دستگاه.

August 12, 2020

چرا Tear 10.0 را انتخاب کنید؟

 

1. 9 هندپیس مهربان در یک دستگاه، 20+ برنامه درمان
2. دو دسته RET: ویژه برای درمان مفاصل
3. دستبند tecar: کمک به ماساژ، افزایش 2 برابر اثر.درمان بدون دست، ورزش را ترکیب می کند، عملکرد ورزشی را به حداکثر می رساند
4. صفحه دوتایی برای بازوها / ران ها / پاها، دستیابی به خود درمانی، درمان انعطاف پذیرتر.
5. دسته فاسیا با لبه شکل های مختلف: مناسب برای درمان بافت همبند در تمام نواحی